Hamina Bastionin historia

Haminan kaupunki on perustettu Pietari Brahen toimesta vuonna 1653 entisen Vehkalahden paikalle. Kaupunki sai aluksi nimekseen Weckelax Nystad eli Vehkalahden Uusikaupunki. Kaupungin tuhouduttua Suuressa Pohjan sodassa, se rakennettiin 1720-luvulla uudelleen ympyräkaavaiseksi. Samalla kaupunki  sai uuden nimen, Fredrikshamn, Ruotsin kuninkaan Fredrik I:n mukaan. Suomeksi nimi kääntyi Haminaksi.

Linnoituksen synty

Ruotsi alkoi linnoittaa 1700-luvulla itäistä rajaansa Venäjää vastaan. Tällöin myös Haminasta tuli linnoituskaupunki. Kun venäläiset jatkoivat ruotsalaisten aloittamia linnoitustöitä 1740-luvulla, Haminassa alkoi venäläinen, ns. Vanhan Suomen aika.

1800-luvun alussa linnoituksen rakentamista jatkettiin uudenaikaisella kaponierilinnoitusjärjestelmällä. Kirkkojärven rantaan rakennettiin suuri bastioni, ns. Keskusbastioni, jonka kummallekin puolelle vallihautaan tulivat kaponierit Puolikuu 1 ja 2. Tykistöasemien sijaan Keskusbastioniin rakennettiin ainoastaan ampumata­sanne ja rintamuuri kiväärimiehiä varten.  Vallin sisään rakennettiin 58 tiilestä muurattua holvia eli kasemattia. Yhteispituutta kasemateilla on noin  240 metriä. Rakennustyöt valmistuivat 1810-luvun alussa.

Keskusbastioni toimi rakentamisensa jälkeen varuskunnan varastoalueena 1970-luvulle asti, jolloin sen restaurointi aloitettiin. Pahoin sortuneet kasematit muurattiin suurelta osin uudelleen. Työhön kului 600 000 uutta tiiltä.  Samassa yhteydessä vahvistettiin bastionin alkuperäiset hirsiperustukset sekä muotoiltiin uudelleen Keskusbastionin päällä oleva maavalli ja rintamuuri.  Restau­rointityön toteutti Konnunsuon Keskusvankilan alainen Haminan työsiirtola.

kasemattiholvien restaurointityöt.

Muutos keskusbastionista tapahtuma-areenaksi

Haminan kaupungin arkkitehtitoimistossa 1980-luvun lopulla Keskusbastionin käyttösuunnitelmaa laadittaessa päätettiin, että historiallinen ja ainutlaatuinen alue tulee olla yleisölle avoin. Linnoituksen kulttuurihistoriallisen voimavaran hyödyntäminen, Hamina Tattoon suosio ja matkailun kehittäminen synnyttivät ajatuksen rakentaa Keskusbastionista vapaa-ajan keskus.

Haminan kaupungin esittämä idea Keskusbastionin käyttöönotosta sopi Museoviraston ja Vankeinhoitolaitoksen tavoitteisiin. Vaikka idea oli uskottava, hankkeen erikoisuus vaati luovaa suunnittelua ja yhteistyötä, ennen kuin rakentamispäätökset kaupungin, OPM:n ja EU:n elimissä tehtiin 1997. Sen jälkeen Keskusbastionia on esitelty eri puolilla maailmaa historiaan pohjautuvana ja tulevaisuuteen tähtäävänä esimerkillisenä hankkeena.